ZESPÓŁ TERRABIO TWORZĄ WYBITNI LUDZIE

Eksperci o wąskiej dziedzinie specjalizacji, którzy łączą klasyczne standardy diagnostyki molekularnej z najnowszymi osiągnięciami techniki, chemii i bioinżynierii. Dzięki unikalnemu doświadczeniu oraz pasji kreują i wdrażają innowacyjne rozwiązania na rynek rolno-spożywczy.

BARTOSZ PENCAKOWSKI

CTO, Specjalista ds. genetyki molekularnej oraz procesów diagnostycznych

Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, diagnosta laboratoryjny. Od 2014 roku pracownik naukowy w Zakładzie Biotechnologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zaangażowany w badania genetyki szlaków metabolicznych roślin leczniczych oraz użytkowych, a także w dziedzinie filogenetyki i taksonomii molekularnej roślin i grzybów. Posiada doświadczenie w projektowaniu i optymalizacji eksperymentów z użyciem metod biologii molekularnej. Współautor publikacji naukowych o międzynarodowym zasięgu.

W Terrabio bierze aktywny udział w realizacji zadań B+R w zakresie detekcji materiału genetycznego patogenów oraz opracowania metodyki izolacji DNA.

ALEKSANDER SIENKIEWICZ

CEO

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarach sprzedaży i marketingu. Ostatnie lata w roli dyrektora marketingu i wsparcia sprzedaży w branży ubezpieczeniowej. Brał udział w budowaniu i wdrażaniu strategii komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych.

W Terrabio odpowiedzialny za rozwój i komercjalizację spółki.

MARCIN BABILAS

COO

Absolwent wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorach agro i przetwórstwa rolno-spożywczego. Pracował na stanowiskach kierowniczych min. w Nutripol, Agrii, Energa Bio, Agrivi, Elstar Oils S.A., czy Cefetra. Posiada certyfikat Prince2®

W Terrabio odpowiedzialny za wsparcie administracji oraz Business Development.

MARTA STAFINIAK

Molecular biology specialist

Absolwentka kierunku Biologia ze specjalnością biologia stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 2014 roku pracownik Katedry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, a od 2017 pracownik naukowy w Zakładzie Biotechnologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym ponad 6-letnie w obszarze biologii molekularnej. Prowadzi prace w zakresie szeroko pojętej genetyki roślin użytkowych i leczniczych z naciskiem na badana szlaków metabolicznych oraz profilowania DNA. Posiada doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórek roślinnych in vitro oraz projektowaniu eksperymentów z użyciem metod biologii molekularnej. Współautorka publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. W Terrabio odpowiada za projektowanie, realizację i optymalizację procesów diagnostycznych, wykonywanie analiz genetycznych oraz opracowywanie i archiwizację danych.

AGATA KACZMAREK-PIEŃCZEWSKA

Specjalista ds. izolacji i hodowli patogenów

Absolwentka kierunku rolnictwo o specjalności ochrona roślin Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pracę zawodową rozpoczęła w 2006 roku na tej samej uczelni (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), gdzie pracuje na stanowisku starszego specjalisty w Zakładzie Fitopatologii i Mykologii Katedry Ochrony Roślin. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej. Od lat bierze udział w licznych projektach badawczych, czego efektem są publikacje naukowe z jej współautorstwem.

W Terrabio odpowiedzialna za izolację patogenów z materiału roślinnego, hodowlę grzybów na podłożach mikrobiologicznych i oznaczanie ich do gatunku pod mikroskopem.

HENRYK ROGUSZCZAK

Konsultant działu procesów konstrukcyjnych

Ekspert Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Wszechstronny, utalentowany elektronik i konstruktor zaawansowanych urządzeń elektronicznych. Współtworzył takie urządzenia jak: przenośne źródło promieniowana rentgenowskiego „Igła Fotonowa” do zastosowań medycznych dla Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku, generator plazmy 300 W do procesów technologicznych w urządzeniu SECON w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie, systemy do pomiarów ogniw i modułów fotowoltaicznych – Photoemission Tech, Inc. Camarillo U.S. Autor patentów i ponad 80 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Tytuł Podporucznika SZRP uzyskał w Centralnym Ośrodku Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych.

W Terrabio koordynator prac B+R w zakresie analizatora genetycznego.

KRZYSZTOF MATUSZEWSKI

Specjalista ds. projektowo-konstrukcyjnych

Elektronik i automatyk przemysłowy. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu schematów elektronicznych, płytek PCB, programowaniu, w tym programowaniu embedded, badaniu urządzeń pod kątem ich kompatybilności elektromagnetycznej oraz ich wdrożeń do produkcji.

W Terrabio odpowiedzialny między innymi za wykonanie mikroprocesorowego sterownika do obsługi modułu grzejno-chłodzącego, opracowanie komunikacji sterownika z jednostką sterującą oraz wykonanie testów funkcjonalnych.
Stworzone z przez