rtPCR at your service

PCR at your service

AKTUALNOŚCI

Terralyzer™ to pierwszy na rynku rolno-spożywczym mobilny analizator genetyczny. Innowacyjne urządzenie, które w kilku prostych krokach wykonuje izolację, amplifikację, detekcję oraz interpretację wyników badania próby (dowolnego materiału biologicznego zawierającego DNA). Wszystko w wyjątkowo kompaktowej obudowie oraz przy wykorzystaniu opatentowanej technologii, gwarantującej wyniki w czasie do 90 minut.

Obszary implementacji: uprawy rolne i ogrodnicze, produkcja i przetwórstwo spożywcze, badania bezpieczeństwa wody, produkcja i konfekcja jaj, hodowle, weterynaria, dystrybucja i magazynowanie, handel, diagnostyka laboratoryjna, kontrola towarów.

Technologia analizatora Terrabio™ opiera się o opatentowany system grzewczo-pomiarowo-detekcyjny o znakomitych parametrach termicznych i energetycznych oraz złoty standard w diagnostyce patogenów – real-time PCR. Rozwiązanie nie wymaga utrzymywania stałej, niskiej temperatury przechowywania zestawów testowych, a sam test można wykonać na miejscu, bez potrzeby transportowania próby.
Planowane jest, aby rozwiązanie Terrabio™ z maksymalną skutecznością identyfikowało każdy zdefiniowany wcześniej patogen w zakresie chorób roślin i zwierząt, bezpieczeństwa wody i żywności oraz wszystkich innych obszarów, w których skuteczna i szybka detekcja zagrożenia przełoży się na realne korzyści. Żadne istniejące dotychczas rozwiązanie pozalaboratoryjne nie jest w stanie uzyskać takiej czułości, specyficzności i niskich kosztów, jakie oferuje dzisiaj nasza platforma.

Szybkość

Czas od pobrania próbki do uzyskania wyniku maksymalnie 90 min. W ramach procedury izolacja DNA.

Przełomowa łatwość obsługi

Pełnowartościowe badanie real time PCR w trzech prostych krokach (przygotowanie próby - reakcja PCR - interpretacja wyników). W zestawie testowym niezbędne wyposażenie wraz z instrukcją postępowania.

Szerokie zastosowanie

Platforma diagnostyczna Terrabio™ wykazuje potencjał w codziennej praktyce sektorów: rolny, spożywczy, diagnostyczny, weterynaryjny, handlowy a nawet ubezpieczeniowy.

Multiplexing

Urządzenie oferuje 4 gniazda reakcyjne, każde wyposażone w 4 kanały detekcji. Maksymalna przepustowość to detekcja 16 patogenów w jednym cyklu pracy lub 12 patogenów z dodatkową kontrolą wewnętrzną.

Platforma prognostyczna

Dane dotyczące rzeczywistej obecności patogenów w uprawach rolnych w połączeniu z dedykowaną procedurą ich agregacji uszczelnią i wzbogacą istniejące modele prognostyczne.

TERRABIO

Terralyzer™ to urządzenie, które działa w pełni automatycznie. Wystarczy nanieść kroplę materiału biologicznego do probówki ekstrakcyjnej. Po przeprowadzeniu izolacji, zawartość zneutralizować i umieścić w dedykowanej probówce reakcyjnej. Po wybraniu interesującego patogenu z listy dostępnej w aplikacji, urządzenie automatycznie przeprowadzi badania i poda wynik.

Materiał badany może stanowić:

woda

gleba

żywność

rośliny

dowolny materiał biologiczny

JAK DZIAŁA TERRALYZER

1

Wykonaj izolację DNA (gniazdo do izolacji jest w urządzeniu), a następnie zneutralizuj próbę umieszczając materiał w dedykowanym buforze.

2

Przenieś kroplę materiału do probówki reakcyjnej i umieść w wybranym gnieździe urządzenia.

3

W aplikacji wybierz z listy poszukiwany patogen, wskaż gniazdo z probówką reakcyjną i uruchom badanie.

4

Urządzenie samodzielnie przeprowadzi badanie oraz analizę wyników.
Stworzone z przez