Dla inwestorów

Technologia Terrabio™ stanowi praktyczne narzędzie, które koresponduje z globalną potrzebą:

 • kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności na każdym etapie procesu produkcji i dystrybucji;

 • kontroli bezpieczeństwa wody w przemyśle, transporcie, produkcji spożywczej;

 • ograniczania stosowania pestycydów w kierunku wyższej jakości produktów, poprawy rentowności produkcji rolnej oraz troski o środowisko naturalne;

 • ograniczania zjawisk „food loss” oraz „food waste” w całym łańcuchu produkcji i dystrybucji żywności;

 • skutecznej walki ze zjawiskiem lekooporności w weterynarii.

ALEKSANDER SIENKIEWICZ

a.sienkiewicz@terrabio.tech
Terrabio™ oferuje szybką i mobilną diagnostykę rtPCR w zakresie chorób roślin, bezpieczeństwa wody i żywności.
Zespół Terrabio™ tworzą wybitni eksperci z obszarów biologii molekularnej, fitopatologii oraz inżynierii i elektroniki. Razem opracowali unikalną platformę do przesiewowej detekcji rtPCR, a także gotowe, dedykowane układy reakcyjne korespondujące z aktualnymi potrzebami klientów.

Spółka Terrabio™ oferuje najbardziej kompaktową i kompletną platformę do izolacji oraz amplifikacji DNA na świecie. Jest zgodne z wymogami normy EMC, a wkrótce uzyska renomowaną certyfikację w zakresie zgodności deklarowanych parametrów urządzenia.

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W TERRABIO™

 • spółka jest autorem unikalnej i jedynej na świecie technologii mobilnej detekcji patogenów w standardzie rtPCR, która przybrała formę kompaktowego i kompletnego urządzenia Terralyzer™;

 • posiada ochronę patentową oraz niezbędne znaki towarowe, które gwarantują bezpieczeństwo wypracowanej innowacji oraz budują atrakcyjną wartość rynkową;

 • zarówno urządzenie jak i pierwsze układy reakcyjne są gotowe i przechodzą ostatnie testy walidacyjne, w których realizację zaangażowani są klienci oraz eksperci z docelowych segmentów rynku;

 • szacuje się, że rynek badań patogenów żywności osiągnie w 2032 roku wartość ponad 10 mld $, notując wskaźnik CAGR na poziomie 7,5%;

 • kluczowe kierunki dystrybucji urządzeń oraz testów od Terrabio™ to Europa, obie Ameryki oraz Azja;

 • rozwiązanie Terrabio™ ma szerokie zastosowanie w obszarach zarówno produkcji i przetwórstwa żywności, jak i w weterynarii zwierząt hodowlanych oraz towarzyszących. W każdym zapewnia realne korzyści ekonomiczne i społeczne;

 • Terrabio™ posiada wysoce wyspecjalizowany zespół gotowy do dalszego rozwoju oferty zarówno w zakresie detekcji patogenów bakteryjnych jak i rozwinięcia technologii o możliwość detekcji wirusów;

 • kolejne autorskie rozwiązania Terrabio™ będą zasilać chmurę patentową przedsiębiorstwa.

Stworzone z przez