Seedbed Alumni

Zespół Terrabio pomyślnie ukończył program Seedbed.  Sześć miesięcy wytężonej pracy w celu poznania rynku i jego realnych potrzeb zaowocowało poważnymi zmianami w koncepcji rozwoju systemu Terrabio oraz tworzenia sieci współpracy. Wysłuchanie i wnikliwa analiza faktycznych potrzeb rynku i potencjalnych zastosowań, jakie widzą w naszym rozwiązaniu przyszli klienci, skłoniła nas ku rewaluacji naszych konceptów oraz dokonania zmian w strategii zaspokajania potrzeb wybranych sektorów produkcji rolno-spożywczej. 

Artykuł Seedbed Alumni pochodzi z serwisu TERRABIO.

Stworzone z przez