Pierwsze testy TERRALYZERA® w Hiszpanii i Portugalii!

Autorski system do detekcji patogenów został przetestowany na uprawach kukurydzy i pomidorów w Hiszpanii oraz Portugalii. Celem było przeprowadzenie analizy występowania Fusarium spp oraz Botrytis cinerea w ramach realizacji projektu TestFarms organizowanego przez Europejski Instytut Technologiczny we współpracy z firmą TEPRO – zarządcą upraw, na których miały miejsce pilotażowe analizy. 

Dzięki uprzejmości Ignácio Arrobas (TEPRO) mogliśmy dowiedzieć się więcej o lokalnych problemach powodowanych przez powszechnie występujące patogeny roślin uprawnych.

Wizyta upłynęła pod znakiem przeglądu uprawnych pól, poboru prób do badań, ​testów Terralizera, konsultacji oraz spotkań i dyskusji ​nad wynikami testów bazujących na technologii Terrabio.

Technologia oraz otrzymane wyniki wzbudziły duże zainteresowanie przedstawicieli firmy TEPRO. Określono zakres działań w ramach dalszej współpracy w projekcie oraz wytypowano obszary produkcji rolnej, w których system znajdzie najlepsze zastosowanie.

 

Artykuł Pierwsze testy TERRALYZERA® w Hiszpanii i Portugalii! pochodzi z serwisu TERRABIO.

Stworzone z przez