ZESPÓŁ TERRABIO TWORZĄ WYBITNI LUDZIE

Eksperci o wąskiej dziedzinie specjalizacji, którzy łączą klasyczne
standardy diagnostyki molekularnej z najnowszymi osiągnięciami techniki,
chemii i bioinżynierii. Dzięki unikalnemu doświadczeniu oraz pasji kreują
i wdrażają innowacyjne rozwiązania na rynek rolno-spożywczy.

Aleksander SienkiewiczCEO

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarach sprzedaży i marketingu. Ostatnie lata w roli dyrektora marketingu i wsparcia sprzedaży w branży ubezpieczeniowej. Brał udział w budowaniu i wdrażaniu strategii komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych.

W Terrabio odpowiedzialny za rozwój i komercjalizację spółki.

Marcin BabilasCOO

Absolwent wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorach agro i przetwórstwa rolno-spożywczego. Pracował na stanowiskach kierowniczych min. w Nutripol, Agrii, Energa Bio, Agrivi, Elstar Oils S.A., czy Cefetra. Posiada certyfikat Prince2® 

W Terrabio odpowiedzialny za wsparcie administracji oraz Business Development. 

Bartosz PencakowskiCTO, Specjalista ds. genetyki molekularnej oraz procesów diagnostycznych

Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, diagnosta laboratoryjny. Od 2014 roku pracownik naukowy w Zakładzie Biotechnologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zaangażowany w badania genetyki szlaków metabolicznych roślin leczniczych oraz użytkowych, a także w dziedzinie filogenetyki i taksonomii molekularnej roślin i grzybów. Posiada doświadczenie w projektowaniu i optymalizacji eksperymentów z użyciem metod biologii molekularnej. Współautor publikacji naukowych o międzynarodowym zasięgu.

W Terrabio bierze aktywny udział w realizacji zadań B+R w zakresie detekcji materiału genetycznego patogenów oraz opracowania metodyki izolacji DNA.

Krzysztof MatuszewskiSpecjalista ds. projektowo-konstrukcyjnych

Elektronik i automatyk przemysłowy. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu schematów elektronicznych, płytek PCB, programowaniu, w tym programowaniu embedded, badaniu urządzeń pod kątem ich kompatybilności elektromagnetycznej oraz ich wdrożeń do produkcji.

W Terrabio odpowiedzialny między innymi za wykonanie mikroprocesorowego sterownika do obsługi modułu grzejno-chłodzącego, opracowanie komunikacji sterownika z jednostką sterującą oraz wykonanie testów funkcjonalnych.

Marta StafiniakMolecular biology specialist

Absolwentka kierunku Biologia ze specjalnością biologia stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 2014 roku pracownik Katedry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, a od 2017 pracownik naukowy w Zakładzie Biotechnologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym ponad 6-letnie w obszarze biologii molekularnej. Prowadzi prace w zakresie szeroko pojętej genetyki roślin użytkowych i leczniczych z naciskiem na badana szlaków metabolicznych oraz profilowania DNA. Posiada doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórek roślinnych in vitro oraz projektowaniu eksperymentów z użyciem metod biologii molekularnej. Współautorka publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.

W Terrabio odpowiada za projektowanie, realizację i optymalizację procesów diagnostycznych, wykonywanie analiz genetycznych oraz opracowywanie i archiwizację danych.

Agata Kaczmarek-PieńczewskaSpecjalista ds. izolacji i hodowli patogenów

Absolwentka kierunku rolnictwo o specjalności ochrona roślin Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pracę zawodową rozpoczęła w 2006 roku na tej samej uczelni (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), gdzie pracuje na stanowisku starszego specjalisty w Zakładzie Fitopatologii i Mykologii Katedry Ochrony Roślin. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej. Od lat bierze udział w licznych projektach badawczych, czego efektem są publikacje naukowe z jej współautorstwem. 

W Terrabio odpowiedzialna za izolację patogenów
z materiału roślinnego, hodowlę grzybów na podłożach mikrobiologicznych i oznaczanie ich do gatunku pod mikroskopem.

Henryk RoguszczakKonsultant działu procesów konstrukcyjnych

Ekspert Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Wszechstronny, utalentowany elektronik i konstruktor zaawansowanych urządzeń elektronicznych. Współtworzył takie urządzenia jak: przenośne źródło promieniowana rentgenowskiego „Igła Fotonowa” do zastosowań medycznych dla Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku, generator plazmy 300 W do procesów technologicznych w urządzeniu SECON w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie, systemy do pomiarów ogniw i modułów fotowoltaicznych – Photoemission Tech, Inc. Camarillo U.S. Autor patentów i ponad 80 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Tytuł Podporucznika SZRP uzyskał w Centralnym Ośrodku Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych.

W Terrabio koordynator prac B+R w zakresie analizatora genetycznego.