ZESPÓŁ TERRABIO TWORZĄ WYBITNI LUDZIE

Eksperci o wąskiej dziedzinie specjalizacji, którzy łączą klasyczne
standardy diagnostyki molekularnej z najnowszymi osiągnięciami techniki,
chemii i bioinżynierii. Dzięki unikalnemu doświadczeniu oraz pasji kreują
i wdrażają innowacyjne rozwiązania na rynek rolno-spożywczy.

Zespół

Miron TokarskiCEO & Co-founder

Współzałożyciel przedsiębiorstwa Terrabio Sp. z o.o. Diagnosta laboratoryjny, absolwent Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, doktorant z dziedziny biologii molekularnej. Jego praca magisterska została nagrodzona przez Fundację Hasco-Lek. Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

W Terrabio Miron uczestniczy aktywnie w pracach B+R w zakresie biologii molekularnej.

Henryk RoguszczakKierownik działu procesów konstrukcyjnych

Ekspert Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Wszechstronny, utalentowany elektronik i konstruktor zaawansowanych urządzeń elektronicznych. Współtworzył takie urządzenia jak: przenośne źródło promieniowana rentgenowskiego „Igła Fotonowa” do zastosowań medycznych dla Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku, generator plazmy 300 W do procesów technologicznych w urządzeniu SECON w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie, systemy do pomiarów ogniw i modułów fotowoltaicznych – Photoemission Tech, Inc. Camarillo U.S. Autor patentów i ponad 80 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Tytuł Podporucznika SZRP uzyskał w Centralnym Ośrodku Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych.

W Terrabio koordynator prac B+R w zakresie analizatora genetycznego.

Aleksandra Wira-JaroszProject Manager

Absolwentka Inżynierii biomedycznej i Mechaniki i budowy maszyn na Politechnice Wrocławskiej. Posiada doświadczenie w analizie danych testowych, kontroli jakości testów oraz optymalizacji procesów testowych. Doświadczenie w zarządzeniu projektami B+R oraz interdyscyplinarnym zespołem zdobyła podczas pracy w Bioavlee. Certyfikowana Agile PM Foundation.
W Terrabio odpowiedzialna przede wszystkim za zarządzanie zespołem, kontrolę prac wykonywanych w ramach projektu oraz monitorowanie budżetu.

Grzegorz BonikowskiSpecjalista ds. projektowo-konstrukcyjnych

Elektronik i automatyk przemysłowy. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu schematów elektronicznych, płytek PCB, programowaniu, w tym programowaniu embedded, badaniu urządzeń pod kątem ich kompatybilności elektromagnetycznej oraz ich wdrożeń do produkcji.
W Terrabio odpowiedzialny między innymi za wykonanie mikroprocesorowego sterownika do obsługi modułu grzejno-chłodzącego, opracowanie komunikacji sterownika z jednostką sterującą oraz wykonanie testów funkcjonalnych

Bartosz PencakowskiSpecjalista ds. genetyki molekularnej oraz procesów diagnostycznych

Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, diagnosta laboratoryjny. Od 2014 roku pracownik naukowy w Zakładzie Biotechnologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zaangażowany w badania genetyki szlaków metabolicznych roślin leczniczych oraz użytkowych, a także w dziedzinie filogenetyki i taksonomii molekularnej roślin i grzybów. Posiada doświadczenie w projektowaniu i optymalizacji eksperymentów z użyciem metod biologii molekularnej. Współautor publikacji naukowych o międzynarodowym zasięgu.

W Terrabio bierze aktywny udział w realizacji zadań B+R w zakresie detekcji materiału genetycznego patogenów oraz opracowania metodyki izolacji DNA.