Sekwencjonowanie techniką Sangera oraz NGS

Sekwencjonowanie to technika umożliwiająca poznanie dokładnej sekwencję pojedynczego genu lub całego genomu.

Sekwencjonowanie metodą Sangera polega na stopniowym wydłużaniu namnożonej sekwencji w PCR z użyciem mieszaniny deoksynukleotydów oraz znakowanych fluorescencyjnie dideoksynukleotydów. W wyniku czego powstaje mieszanina produktów znakowanych barwnikami fluorescencyjnymi o różnej długości, różniącymi się pojedynczym nukleotydem.

Terrabio oferuję najwyższej jakości sekwencjonowanie produktów PCR lub plazmidów metodą Sangera. Dysponujemy aparaturą pozwalającą na rozdział fragmentów do 1100 p.z.

Przy zleceniu tego typu sekwencjonowania prosimy o przesłanie namnożonej matrycy (wraz z opisem, wielkością matrycy w p.z. oraz ze zdjęciem żelu agarozowego, lub prosimy o zlecenie elektroforezy w Terrabio) oraz startera lub starterów o stężeniu 5 µM.
Wyniki zostaną przesłane do Państwa drogę mailową w formie elektoferogramu oraz w formie tekstowej.

Mogą również skorzystać Państwo z oferty analizy bioinformatycznej sekwencji DNA.

W celu uzyskania szczegółów usługi sekwencjonowania techniką Sangera prosimy o kontakt.