Projektowanie starterów do reakcji PCR, RealTime-PCR, HRM PCR, LAMP

Amplifikacja kwasów nukleinowych jest podstawową techniką pracy z materiałem genetycznym. Klasyczna reakcja PCR, dzięki licznym modyfikacjom, doczekała się wielu różnorodnych odmian, które umożliwiają ilościowy pomiar DNA w próbce wyjściowej czy też analizę mutacji punktowych. Poza PCR i jej modyfikacjami, w ostatnim czasie duże znaczenie wśród technik amplifikacji zaczęły odgrywać izotermalne metody amplifikacji takie jak LAMP (Loop-mediated isothermal amplification).

Dzięki wysokiej czułości i specyficzności techniki związane z amplifikacją kwasów nukleinowych stanowią najczęściej stosowane narzędzia diagnostyczne w medycynie, weterynarii, przemyśle, a nawet w rolnictwie.

W ponad 90% czułość oraz specyficzność reakcji amplifikacji zależy od starterów, czyli krótkich, syntetycznych oligonukelotydów, specyficznych do wybranego miejsca w genomie.

Terrabio oferuje projektowanie starterów do:
1. Klasycznego PCR’u dla różnych gatunków roślin, zwierząt, bakterii, wirusów itp.
2. Real-Time PCR (projektowanie starterów dla aplikacji z użyciem SYBR Green jak i sond molekularnych typu TaqMan).
3. Multiplex PCR przy analizie do 10 amplikonów w jednej mieszaninie reakcyjnej.
4. HRM PCR.

Usługa projektowania starterów obejmuje:
1. Analizę bio-informatyczną docelowego genomu w celu wyboru miejsca amplifikacji (docelowy gen może zostać wybrany przez klienta).
2. Analizę bio-informatyczną podstawowych parametrów charakteryzujących zaprojektowane starterów.
3. Analizę bio-informatyczną specyficzności wygenerowanych starterów.

UWAGA: Usługa projektowanie starterów nie obejmuje eksperymentalnej walidacji zaprojektowanych starterów, ale wyłącznie analizy z użyciem narzędzi bio-informatycznych.

W celu uzyskania szczegółów usługi prosimy o kontakt z Terrabio.