Analiza bioinformatyczna sekwencji DNA

Sekwencja DNA jest gatunkowo specyficzna (w niektórych przypadkach osobniczo specyficzna) i pozwala na podstawie sekwencji genomu lub poszczególnych genów określić przynależność do gatunku, rodziny a nawet ustalić tożsamość poszczególnych osób.

Terrabio oferuje analizę bioinformatyczną sekwencji DNA w celu:
1. Określenia przynależności gatunkowej zwierząt, roślin, bakterii, grzybów, wirusów.
2. Wybrania sekwencji charakterystycznej dla gatunku lub rodziny.
3. Analizy mutacji punktowych i ich fenotypowego znaczenia.
4. Predykcji regionów funkcjonalnych.
5. Analizy danych uzyskanych w wyniku sekwencjonowania Sangera.

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w tym zakresie oraz dostępowi do narzędzi bioinformatycznych możemy wykonać dla Państwa wymienione wyżej analizy sekwencji DNA.

W cel uzyskania szczegółowych informacji dotyczących powyższej usługi, prosimy o kontakt z ekspertami Terrabio.