2022.04.12

Terrabio z ochroną patentową na urządzenie Terralyzer®

Na początku marca 2022 roku, spółka Terrabio otrzymała zawiadomienie o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej na „Urządzenie do przeprowadzania reakcji amplifikacji próbek biologicznych” („Terralyzer®”). Patent przyznany został na okres 20 lat. Dzięki przyznanej ochronie prawnej Terrabio będzie mogło w znaczący sposób przyspieszyć proces komercjalizacji produktu. Jest to pierwszy patent przyznany Spółce. 

Terrabio jest także w trakcie procedury patentowej zgłoszenia Terralyzera® na Stany Zjednoczone oraz Unię Europejską. 

Spółka dzięki wykorzystaniu autorskiego systemu diagnostycznego umożliwia przeprowadzanie badań z obszaru rolnictwa i bezpieczeństwa żywności poprzez szybką identyfikację patogenów czy mutacji genetycznych. Dzięki urządzeniu, użytkownik otrzyma półilościowy wynik obecności patogenów w próbce w ciągu zaledwie 60-90 minut. Terralyzer® pozwala na detekcję do 16 patogenów z jednej pobranej próby. Warto zaznaczyć, że rozwiązanie skutecznie ogranicza koszt badań.