2021.09.30

Terrabio uczestnikiem programu „Wsparcie prawne dla start-upów”

Terrabio bierze udział w programie „Wsparcie prawne dla start-upów”, który jest finansowany ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Celem konkursu „Wsparcie prawne dla start-upów” było sfinansowanie wsparcia prawnego dla start-upów podejmujących współpracę z inwestorami i odbiorcami swoich usług.

Uzyskane w ten sposób środki Terrabio przeznaczy na wsparcie procesu negocjacyjnego
z kontrahentami oraz przygotowanie due diligence.