2019.12.31

Realizujemy projekt w ramach programu Bridge Alfa

Tytuł projektu 

Terrabio – system inteligentnej produkcji rolnej.

Przedmiot projektu

Przeprowadzone przez zespół Terrabio badania analityczne i eksperymentalne potwierdziły możliwość wykonania przenośnego analizatora oraz identyfikacji genetycznej wybranych patogenów. Chmura patentowa obejmuje następujące patenty: P.427869 i P.423231. Technologia jest obecnie na III poziomie gotowości technologicznej. Dzięki pracy wykonanej w ramach dofinansowania zostanie osiągnięty poziom gotowości technologicznej IV dla analizatora oraz VI dla testów wykrywających Fusarium spp. i opracowania systemu izolacji DNA z materiału roślinnego. Dzięki temu użytkownik będzie mógł w dużo krótszym czasie i niższych kosztach analizować uprawy pod kątem występowania patogenu.

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie modelu funkcjonalnego mobilnego analizatora Terrabio wraz opracowaniem testu wykrywajacym Fusarium spp., systemu izolacji DNA materiału roślinnego oraz ocena sezonowości występowania patogenów w środowisku na potrzeby platformy prognostycznej dla branży rolno-spożywczej. 

Planowane efekty

Korzystanie z systemu Terrabio zapewnia:

  • redukcję stosowania pestycydów i ograniczenie strat w uprawach, 
  • zwiększenie jakości plonów, 
  • prognozę rozwoju infekcji roślin uprawnych przez mikroorganizmy.

Wartość projektu: 799 893 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 639914,40 zł

Realizacja projektu: 02.01.2020-31.03.2021

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Poddziałanie 1.3.1:  Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.