PROGNOZOWANIE ZAKAŻEŃ

Budowana w niedalekiej przyszłości platforma prognostyczna  będzie dawała możliwość pozyskania informacji na temat wyniku badania oraz prognozowanego wzrostu ilości patogenu. Odczyt informacji będzie możliwy na smartfonie, tablecie lub komputerze za pomocą łączności bezprzewodowej oraz USB. System predykcji wzrostu ilości patogenów oparty będzie na powiązaniu danych z urządzeń z danymi pogodowymi.

Bakterie
Wirusy
Grzyby
Mutacje
Pasożyty

KORZYŚCI

  • Redukcja stosowania pestycydów
  • Eliminacja warzyw i owoców o najniższej jakości nawet do 90%
  • Eliminacja patogenów na wczesnym etapie rozwoju
  • Wykrywanie skażeń mikrobiologicznych wody na wczesnym etapie
  • 100% eliminacja pasz skażonych mikrobiologicznie