TERRABIOBiuro:
Terrabio Sp. z o.o.
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław

NIP: 8992853648

E-mail: info@terrabio.tech

Laboratorium:
Zakład Technik Molekularnych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 52
50-368 Wrocław