Polityka prywatności i cookies

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, jakie masz do Nas powierzając nam swoje dane osobowe, w związku z czym podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, by dane te chronić. Poniżej znajdziesz informacje o tym jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, gdy korzystasz z Naszej strony internetowej (https://www.terrabio.tech – dalej zwanej „Stroną”).

Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych zebranych za pomocą Strony jest Terrabio Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 141-155, 50-428 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000758221, NIP 8992853648, REGON 381840390 (“Terrabio” lub “My”).
We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Nami:

 • pocztą – na adres ul. Krakowska 141 – 155, 50 – 428 Wrocław, lub
 • mailowo – office@terrabio.tech

Cele i podstawy prawne przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które uzyskamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z Naszej strony internetowej w celu:

 • odpowiedzi na zapytania kierowane do nas za pomocą̨ adresu e-mail zamieszczonego na Stronie – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych,
 • analizy sposobu korzystania ze Strony, a także poprawy jej funkcjonowania – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych,
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych.
 • w celach marketingowych, w tym w szczególności w przypadku zapisania się do naszego newslettera – w przypadku wyrażenia zgody, przez czas nie dłuższy niż do momentu jej wycofania.

Zakres przetwarzanych danych.

Następujące Twoje dane osobowe będą̨ przetwarzane dla celów wskazanych powyżej:
1.
Gdy wysyłasz wiadomość na adres e-mail Administratora zamieszczony na Stronie: imię̨, adres e-mail, informacja jak Nas znalazłeś, data i godzina przesłania nam Twojego zapytania, a także inne dane, które zawrzesz w swoim zapytaniu.
2.
Gdy zapisujesz się̨ do newslettera: adres e-mail, data i godzina zapisania się̨ do newslettera.
3.
Dodatkowo każdorazowo, gdy odwiedzasz Stronę̨: adres IP urządzenia, z którego korzystasz, sposób korzystania z naszej Strony.

Przekazywanie danych osobowych.

Doceniamy zaufanie, jakie masz do Nas powierzając nam swoje dane osobowe, w związku z czym podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, by dane te chronić. Poniżej znajdziesz informacje o tym jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, gdy korzystasz z Naszej strony internetowej (https://www.terrabio.tech – dalej zwanej „Stroną”).
Twoje dane osobowe będą̨ przekazywane wyłącznie tym podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy w oparciu o zawartą umowę̨ lub inny instrument prawny, a także innym podmiotom powiązanym z Terrabio w oparciu o prawnie uzasadniony interes Terrabio.
Korzystamy również z usług zewnętrznych dostawców w następującym zakresie:
1.
Google Analytics, w celu zbierania danych o tym, w jaki sposób korzystasz z Naszej Strony. Informacje te nie są powiązane z konkretną osobą i służą̨ nam do polepszenia funkcjonowania Naszej Strony.
2.
Wtyczki mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn). Naciśniecie na ich przyciski nawiązuje bezpośrednie połączenie do serwerów dostawców tych mediów, którzy mogą̨ zbierać dane z Twojego urządzenia. Zwróć uwagę̨, że nie mamy wpływu na to, jakie dane są̨ zbierane przez media społecznościowe po kliknięciu w ich przycisk. Po więcej informacji odnośnie celu oraz zakresu zbieranych przez te podmioty danych oraz w jaki sposób są̨ przetwarzane, używane, chronione Twoje dane osobowe, w tym jakie przysługują̨ Ci w związku z tym prawa i możliwe do wyboru opcje w celu ochrony prywatności, prosimy abyś przeczytał politykę̨ bezpieczeństwa danych/politykę̨ prywatności danych mediów społecznościowych.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:

 • dla celów odpowiedzi na Twoje zapytanie o kontakt – od dnia przekazania nam zapytania do czasu udzielenia odpowiedzi lub rozwiązania sprawy, w związku z którą się̨ kontaktujesz,
 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o Twoją zgodę̨, w tym w celu wysyłki Naszego newslettera – od chwili udzielenia tej zgody do czasu, kiedy zgoda ta zostanie przez Ciebie wycofana,
 • dla celów archiwalnych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami – od chwili zebrania Twoich danych do czasu, przez jaki istnieje nasz prawnie uzasadniony interes, nie dłużej niż̇ przez 10 lat, albo do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Masz prawo:

 • żądać dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo wycofać swoją zgodę̨ w każdym czasie – wycofanie zgody nie będzie wpływać na przetwarzanie do czasu jej wycofania,
 • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Informacja o stosowaniu plików cookies:

1.
W celu ułatwienia korzystania ze Strony, Terrabio może zapisywać na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika.
2.
Terrabio nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3.
Stosowane przez Nas cookies są̨ bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się̨ do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają̨ zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Strony indywidualnie każdemu użytkownikowi.
4.
W ramach strony internetowej stosowane są̨ następujące rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne (session cookies): są̨ to pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają̨ tam do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są̨ wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 • Cookies trwałe (persistent cookies): są̨ przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies i pozostają̨ tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 • “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
 • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Użytkownicy Strony mogą̨ dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą̨ zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę̨ plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają̨ plików cookies.
6.
Administrator wykorzystuje cookies Administratora w następujących celach:
a) konfiguracji Strony:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają̨ rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę̨ internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe.

b) zapamiętania lokalizacji użytkownika w zakresie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
c) analiz i badań oraz audytu oglądalności celem tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają̨ zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają̨ ze Strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności stron internetowych.

7.
Do decyzji użytkownika należy akceptacja obecności plików cookies. Jednym ze sposobów są̨ ustawienia przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną kontrolę większości plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki. Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki. Na podanych poniżej stronach można uzyskać dodatkowe informacje – opisujące możliwości konfiguracji plików cookie w przypadku najpopularniejszych przeglądarek:

 • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 • Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Apple Safari – https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL
 • Windows Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-cookies

8.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
9.
Zebrane logi serwera, zawierające m. in. adres IP użytkownika, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę̨ wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, informacje o rodzaju urządzeń przechowywane są przez czas nieokreślony.
10.
Administrator może wykorzystywać powyższe dane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające strony internetowe. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.