2019.02.17

Realizujemy projekt w ramach IMPACT Poland

W ramach projektu IMPACT Poland Terrabio uzyskało dofinansowanie na badanie rynku pod kątem wprowadzenia autorskiego rozwiązania do analizy genetycznej patogenów upraw oraz przeprowadzenia badań z zakresu genetyki. Dodatkowo spółka nawiązała współpracę z partnerem programu – Grupą Azoty.

Terrabio uzyskało dofinansowanie na: analizę rynku upraw oraz sprawdzenie jego potencjału pod kątem skuteczności wprowadzenia autorskiego rozwiązania do analizy patogenów upraw, badania biologiczne/genetyczne m.in.: pobór i analizę prób środowiskowych wraz z zaprojektowaniem protokołów izolacji oraz oligonukleotydów.

Kwota dofinansowania: 199 457zł