Aktualności

12.04.2022

Terrabio z ochroną patentową na urządzenie Terralyzer®

Na początku marca 2022 roku, spółka Terrabio otrzymała zawiadomienie o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej ... Więcej

09.03.2022

Terrabio ma nowego udziałowca – Amplus

Amplus sp. z o.o., czołowy polski producent i dystrybutor świeżych owoców i warzyw, podpisał umowę nabycia udziałów w spółce Terrabio, ... Więcej

TERRABIO

Terrabio to pierwszy na rynku rolno-spożywczym mobilny analizator genetyczny. Analizator obecnie jest na etapie etapie finalizacji modelu funkcjonalnego. Urządzenie, nad którym pracuje zespół Terrabio, będzie autonomicznie wykonywać amplifikację, detekcję i interpretację wyników w oparciu o autorski system identyfikacji genetycznej. Wykorzystanie systemu diagnostycznego umożliwi przeprowadzanie badań z obszaru rolnictwa i bezpieczeństwa żywności poprzez szybką identyfikację patogenów czy mutacji genetycznych. Dzięki urządzeniu Terrabio użytkownik otrzyma półilościowy wynik obecności patogenów w próbce w ciągu zaledwie 60-90 minut. Obecnie rolnicy zmuszeni są czekać nawet 14 dni na wynik testu zrealizowanego przy użyciu wysoce precyzyjnych metod genetycznych.

Technologia analizatora Terrabio opiera się o opatentowany system grzewczo-pomiarowo-detekcyjny o znakomitych parametrach termicznych i energetycznych oraz złoty standard w diagnostyce patogenów – real-time PCR. Rozwiązanie to nie będzie wymagać utrzymywania stałej, niskiej temperatury przechowywania zestawów testowych, a test wykonuje się na miejscu, bez potrzeby transportu badanej próbki.  

Planowane jest, aby rozwiązanie Terrabio z blisko 99,9% skutecznością identyfikowało każdy zdefiniowany wcześniej patogen w zakresie chorób roślin, bezpieczeństwa wody i żywności. Żadne istniejące dotychczas rozwiązanie pozalaboratoryjne nie jest w stanie uzyskać takiej czułości, specyficzności i niskich kosztów.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGII

Szybkość

Czas od pobrania próbki do uzyskania wyniku maksymalnie 90 min.

Przełomowa łatwość obsługi

Wystarczy umieścić w probówce z odczynnikiem badany materiał, po 5 min. dodać buforu oraz przenieść próbkę do probówek testowych.

Szerokie zastosowanie

Analizator w przyszłości będą wykorzystywać m.in. przemysł rolny i spożywczy, producenci i dystrybutorzy żywności, rolnicy, weterynarze, doradcy rolniczy .

Multiplexing

Identyfikacja do 16 patogenów podczas jednego badania.

Platforma prognostyczna

Dzięki zaawansowanym technikom sztucznej inteligencji możliwe będzie przewidzenie wzrostu ilości patogenów w oparciu o prognozę warunków atmosferycznych w kolejnych dniach.

TERRABIO

Docelowo urządzenia będzie działać samodzielnie oraz automatycznie, wystarczy nanieść kroplę materiału biologicznego do probówki ekstrakcyjnej i umieścić ją w analizatorze, po czym przetransferować materiał do probówek reakcyjnych. Urządzenie automatycznie przeprowadzi badania i poda wynik. Wynik badania może zostać również przesłany na adres e-mail.

W przyszłości, dzięki wykonaniu oznaczeń za pomocą Terrabio po upływie maksymalnie 90 min. wiadomo, czy w danej próbie znajduje się patogen z testowanej listy i czy na przykład jest on szkodliwy dla uprawy bądź zdrowia konsumenta.

Materiał badany może stanowić:


  • woda

  • gleba

  • żywność

  • rośliny

  • dowolny
    materiał
    biologiczny

Jak działa TERRABIO?

Wystarczy umieścić w probówce z odczynnikiem fragment rośliny bądź kilkanaście mg ziemi, po 5 min. należy dodać buforu oraz przenieść próbkę do probówek testowych. Pierwsza wersja prototypu nad, którą pracujemy, w przyszłości będzie pozwalała na przeprowadzenie 4 testów w tym samym czasie. Rezultat testu dostępny będzie po 15-35 min. Spółka planuje rozpocząć prace nad drugą wersją urządzenia, która umożliwia szybkie wykonanie identyfikacji do 16 patogenów jednocześnie wraz z uproszczoną procedurą analizy oraz platformą prognostyczną.

1

Umieść materiał genetyczny w ependorfie

2

Przenieś kroplę materiału do próbówki reakcyjnej.

3

Umieść próbówkę w urządzeniu i odczekaj 5 min

4

Automatyczna analiza wyników w trakcie analizy.